Boycot bedreigt verkiezing Irak

Koerdische leden van het Iraakse parlement hebben de stemming geboycot over een nieuwe wet die de weg moet vrijmaken voor de provinciale verkiezingen later dit jaar, een stembusgang die geldt als cruciaal voor eventuele toenadering tussen de verschillende gemeenschappen in Irak. Waarnemers waarschuwen nu dat de verkiezingen, die door de Verenigde Staten worden gewenst, verschoven zullen worden.

De Koerdische afgevaardigden verlieten gisteren boos het parlement nadat besloten was tot een geheime stemming over een onderdeel van de nieuwe wet dat voorziet in een machtsdeling in Kirkuk. De Koerden verzetten zich tegen het streven van veel Arabieren in Kirkuk om de oliestad onder centraal gezag te houden. De Koerden beschouwen Kirkuk als onderdeel van het grotendeels autonome, Koerdische noorden van Irak.

De wet werd uiteindelijk aangenomen zonder de instemming van de Koerden maar vereist nog wel goedkeuring van de driekoppige presidentiële raad van Irak. Die wordt voorgezeten door Jalal Talabani, president van Irak èn Koerd. Indien Talabani weigert te tekenen, zal de wet worden terugverwezen naar het parlement. In dat geval is het onwaarschijnlijk dat de provinciale verkiezingen nog dit jaar kunnen plaatsvinden.

Bij de voor oktober geplande provinciale verkiezingen moeten de bestuurders van achttien Iraakse provincies worden gekozen. De Iraakse regering en de Amerikanen hopen dat de verkiezingen de kloof tussen met name sunnieten en shi’ieten verkleinen, hetgeen volgens de zienswijze van Washington een Amerikaanse machtsoverdracht zou vergemakkelijken. De vorige provinciale verkiezingen, in 2005, werden geboycot door de sunnieten. De shi’ieten en Koerden verwierven zodoende een relatieve oververtegenwoordiging op politiek niveau. (Reuters, AP)