Wat wordt het, Ab?

Mijn held, Bill Hicks, was niet alleen de grootste komiek, maar ook de grootste kettingroker die ooit geleefd heeft. Hij rookte, naar eigen zeggen, zo’n „twee aanstekers” per dag. Zijn droom was dan ook dat hij na zijn dood door Petrus aan de hemelpoort zou worden verwelkomd met de vraag: „Got a light?”

„You mean, you can smoke here?”

„Of course, that’s why it’s called heaven. You thought these we’re clouds?”

„Well, yes actually…”

„I can show you hell if you like. Hell is non-smoking.”

Hicks stierf op zijn 33ste aan kanker. Met opzet, denk ik.

Ook Michiel Eijsbouts weet dat je doodgaat aan roken. „Het brengt je nader tot God”, zegt hij – en dat klopt. Eijsbouts is de oprichter van de Enige en Universele Rokerskerk, een nieuwe religie gebaseerd op de drie-eenheid Rook, Vuur en As. Het Vaticaan zetelt in Alkmaar, in Café Lindenboom, alwaar het belangrijkste ritueel lustig wordt beoefend. Volgens juristen, de Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid is deze „truc” om het horecarookverbod te omzeilen „juridisch kansloos”.

Oh ja?

Het gaat hier niet zomaar om een maas in de wet. De Rokerskerk parasiteert op een fundamentele denkfout diep verankerd in onze Grondwet. Náást de vrijheid van vergadering, betoging en meningsuiting kennen wij ook nog de vrijheid van godsdienst. En niemand weet wat dat is. Een definitie van ‘godsdienst’ bestaat niet. Knappe jongen dus die kan uitleggen waarom de Rokerskerk er niet onder valt. Aan het aantal praktiserende gelovigen kan het niet liggen: er zijn in Nederland bijna twee keer zoveel rokers als protestanten. En dat de praxis van de Rokerskerk onwettig is, snijdt ook geen hout: onverdoofd slachten is evengoed verboden – en toch wordt het moslims toegestaan op grond van godsdienstvrijheid. Net zoals de 112.000 orthodoxe christenen die zich mogen onttrekken aan de verzekeringsplicht.

Mijn God zegt: „Gij zult geen belasting betalen.”

Ik zie geen andere uitweg dan te kiezen: of het rookverbod de prullenbak in, of de vrijheid van godsdienst. Daar zal gezondheidsprofeet Ab Klink nog een zware dobber aan hebben. Wat wordt het Ab:

God of gezondheid?

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg