Samenwerking van `buurtorganisaties`

HILVERSUM, 22 juli. Meer dan twintig koepelorganisaties in zorg, sport, cultuur en onderwijs gaan samenwerken om problemen van mensen op buurtniveau op te lossen. Deelnemers aan het nieuwe platform Buurtalliantie zijn onder meer Aedes (woningcorporaties), MOgroep (welzijnsorganisaties), Actiz (zorgondernemers), multicultureel instituut Forum, GGZ Nederland (geestelijke gezondheidszorg) en de HBO-raad.