Prijsstijging van woningen stabiel

Apeldoorn. De prijsstijging van koopwoningen is in juni stabiel gebleven. Ten opzichte van een jaar geleden werden huizen 2,8 procent duurder. In mei was dit 2,9 procent. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers over de koopsom van woningen van het kadaster. Vergeleken met de maand mei stegen de prijzen met 0,4 procent. Het aantal verkochte woningen steeg op maandbasis met bijna 13 procent. Ten opzichte van juni 2007 nam het aantal verkochte huizen met bijna 10 procent af.