Ouder kan helpen met studieschuld

Illustratie Seven’s Heaven Seven, Metin

De vader van Sander Nijhof (24) wil zijn zoon helpen van zijn studieschuld af te komen. Sander heeft een schuld van 20.000 euro bij de IB-Groep, moet over twee jaar beginnen met aflossen, maar betaalt in de tussentijd jaarlijks 4,5 procent rente over zijn schuld. Vader Martin Nijhof (61) beschikt over een tweede hypotheek waar nog ruimte voor een extra lening in zit. Hij vraagt zich af of het verstandig is die aan te wenden om zijn zoon te helpen.

Of ouders nu 20.000 euro op hun bankrekening hebben of niet, er zijn maar twee mogelijkheden om een kind van zijn studieschuld af te helpen: schenken of lenen.

Ouders mogen eenmalig onbelast 22.379 euro aan hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar schenken (2008). Ze kunnen ook een jaarlijkse, onbelaste schenking doen (4.479 euro in 2008).

Of het verstandig is voor een schenking een tweede hypotheek aan te spreken, is de vraag. Marcel Oliemans, fiscaal en notarieel jurist bij PricewaterhouseCoopers, wijst erop dat de rente over een hypotheek nu al snel 5 procent of meer is. Deze rente is, als de lening wordt gebruikt om een kind uit de schulden te helpen, niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de rente op de hypotheek in dit geval hoger zou zijn dan die op de schuld, zou de familie als geheel dus slechter af zijn.

Overwegen ouders om zoon of dochter geld te geven, maar aarzelen zij of ze het wel kunnen missen, dan valt te denken aan een herroepelijke schenking. Ouders kunnen bij de notaris laten vastleggen dat de schenking op elk gewenst moment opgeëist kan worden.

Het is echter de vraag of de herroepelijke lening nog lang gebruikt kan worden. Staatssecretaris De Jager van Financiën wil ervan af omdat de regeling in zijn ogen wordt misbruikt.

De tweede mogelijkheid die een ouder heeft om zijn kind te helpen, is geld lenen. Over zo’n lening is wel rente verschuldigd. Alleen als het geld direct opeisbaar is, hoeft het kind geen rente te betalen. Omdat net afgestudeerden zelden over voldoende geld beschikken om op elke gewenst moment een groot bedrag terug te betalen, zullen zij dus rente moeten betalen over de lening.

De vader mag wel een ‘zachte’ rente vragen, zegt Oliemans. De fiscus is coulant als het om een lening aan een familielid gaat, maar de rente mag niet veel lager zijn dan de marktrente. Anders lijkt de lening te veel op een schenking. In dit geval, denkt Oliemans, is een rente van 3 à 3,5 procent redelijk. Dat is ongeveer wat de vader zou kunnen verdienen als hij het geld op een spaarrekening zou zetten. De zoon is goedkoper uit, doordat de rente die hij moet betalen, lager is dan die van de IB-Groep.

In alle gevallen zijn de ouders gebonden aan de regels voor schenkingen of leningen aan kinderen. Of ze hun kind geld geven om een studieschuld af te betalen, of om er een reis van om de wereld te maken, doet niet ter zake.

Marike Kerbert

Zelf een vraag? Mail dan naar nextgeld@nrc.nl

    • Marike Kerbert