Looneis vervalt bij importbruid

Nederlanders die hun buitenlandse partner voor gezinsvorming naar Nederland willen laten komen, hoeven niet 120 procent van het minimumloon te verdienen. Dat heeft de rechtbank in Roermond begin deze maand besloten in de zaak van een Sri-Lankese man die is getrouwd met een in Nederland wonende vrouw.

Sinds 2005 zijn de regels voor importbruiden en -bruidegommen verscherpt door toenmalig minister voor Vreemdelingenzaken Verdonk (VVD). Sindsdien is de inkomenseis een vereiste voor het verkrijgen van een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) voor de partner in het buitenland. Ook moet de importbruid of -bruidegom minimaal 21 jaar zijn. Daarnaast moet de migrant in het land van herkomst met succes een examen Nederlands afleggen.

De rechter in Roermond stelde dat de inkomenseis in strijd is met de Europese richtlijn voor gezinshereniging. De echtgenote van de Sri-Lankese man, die wegens handicaps is aangewezen op sociale werkvoorziening, verdient volgens de Nederlandse regels voldoende om in aanmerking te komen voor gezinshereniging (het in land van herkomst achtergebleven gezin, of partner, of kind komt naar Nederland. De in Nederland wonende persoon had al een relatie voordat hij of zij naar Nederland kwam). Zij verdient onvoldoende voor gezinsvorming (buitenlander wil naar Nederland komen om te trouwen of samen te wonen, zoals in het geval van de de importbruid of importbruidegom. De relatie is dan ontstaan terwijl de partner al in Nederland woonde.) Maar dat onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvorming bestaat niet in de Europese regelgeving. Het ministerie van Justitie is in hoger beroep gegaan.

Vorige week bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat migranten die voor gezinshereniging naar Nederland willen niet eerst in eigen land een examen Nederlands hoeven te halen. Die zaak was aangespannen door een Marokkaanse analfabete vrouw die in Nederland bij haar man wilde gaan wonen, maar die in Marokko was gezakt voor het examen. Het is nog onduidelijk of Justitie hier ook in hoger beroep gaat.

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Importbruid

In het artikel Looneis vervalt bij importbruid (23 juli, pagina 3) staat dat Nederlanders die hun buitenlandse partner voor gezinsvorming naar Nederland willen laten komen niet meer 120 procent van het minimumloon hoeven te verdienen. Het gaat niet om Nederlanders maar om zogenoemde ‘derdelanders’, mensen die geen Nederlander zijn en ook niet uit een EU-land komen, maar wel in Nederland wonen.