Grootscheeps onderzoek naar vaccin

85.000 65-plussers zijn er nodig voor het grootste vaccinonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. De helft van hen krijgt een vaccin tegen de pneumokokkenbacterie. De andere helft krijgt een injectie met fysiologisch zout, dus een placeboprik. Na twee jaar kijken de onderzoekers hoeveel mensen in iedere groep een longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door pneumokokken hebben gehad. En hoeveel mensen daar aan zijn overleden.

Pneumokokkenvaccinatie gebeurt in Nederland tot nu toe alleen alleen bij kleine kinderen: in het eerste levensjaar viermaal. Die vaccinatie is in 2006 ingevoerd, nadat gebleken was dat het inenten van baby’s ook ouderen beschermt.

Pneumokokkenbacteriën leven bij een flink deel van de mensen op het keelslijmvlies. Door vaccinatie van kinderen neemt dat dragerschap blijkbaar af. Soms wordt iemand ziek van pneumokokken. Dan kunnen ernstige ziekten ontstaan. Ouderen overlijden hierdoor in een derde tot de helft van de gevallen. Die pneumokokkenziekten zijn zo zeldzaam dat er erg veel proefpersonen nodig zijn om een verschil aan te tonen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.