Grand Arche goed voorbeeld Franse ambitie

De Grand Arche staat ten minste twee meter naast de grote as van Parijs. Dat heeft professor A. de Swaan onlangs ”met eigen ogen” geconstateerd. (Opiniepagina, 2 juli) Een duidelijke observatiefout. De Arche staat niet naast, maar 6.33 graden verdraaid ten opzichte van de as. Exact dezelfde hoek als het Louvre aan het andere uiteinde van de Voie Triomphale.

Een onbeduidend detail? Zeker niet. Het zijn juist deze details die laten zien met welke ambitie en inzet de Fransen hun `Grands Projets` ontwerpen en uitvoeren.

Volgens De Swaan ontbreekt het in Nederland niet aan ideeën, maar loopt alles vast op een ”wirwar van verspreide veto`s”. Een tweede observatiefout. Er bestaan helemaal geen veto`s. De Nederlandse Rijksoverheid beschikt over ruime bevoegdheden om lagere overheden te `overrulen`. Het opmerkelijke is dat daar alleen zelden of nooit gebruik van wordt gemaakt. Ons gebrek aan daadkracht is dus eerder kwestie van cultuur dan van structuur. En die cultuur blijkt verdraaid lastig te veranderen.

    • Maarten Willem de Boer Amsterdam