Misdaad blijft al 2 jaar op gelijk peil

De criminaliteit in Nederland daalt niet meer. Vorig jaar werden er 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd, evenveel als in het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd.

In meer dan de helft van het aantal geregistreerde misdrijven gaat het om diefstal. De sterke daling van het aantal diefstallen, ingezet in 2002, lijkt ten einde. Alleen bij kleine diefstallen, zoals zakkenrollen, is sprake van een toename ten opzichte van het vorige jaar. Vernieling, geweld en verkeersmisdrijven zijn na diefstal de meest voorkomende vormen van criminaliteit.

Lydia Geijtenbeek, onderzoeker bij het CBS, constateert dat criminaliteitcijfers vaak toenemen als het goed gaat met de economie. „In de periode 1999 tot 2002, toen het goed ging met de economie, nam de criminaliteit ook toe. De afgelopen paar jaar groeide de economie opnieuw. Het aantal lichte vergrijpen zoals zakkenrollen steeg in deze periode opvallend. Blijkbaar denken criminelen dat er meer te halen valt.”

Utrecht was jarenlang de meest criminele stad van Nederland. Maar sinds 2002 is de criminaliteit in Utrecht met 40 procent afgenomen. In 2002 werden er nog 268 misdrijven gepleegd per 1000 inwoners, in 2007 waren het er 162. Met 170 misdrijven per 1000 inwoners heeft Amsterdam de plaats van meest criminele stad van Nederland ingenomen.

Volgens onderzoeker Geijtenbeek zijn er verschillende verklaringen voor de daling van de criminaliteit in Utrecht. „Het is een stad waar veel drugsgebruik voorkomt. Dat had een groot aantal zware diefstallen tot gevolg. De politie zegt nu dat ze veelplegers veel vaker een paar dagen vastzetten. De zorgsector meldt weer dat de opvang voor zwervers verbeterd is. Daarnaast heeft Utrecht tegenwoordig minder verzamelplaatsen voor junks.”