Foutieve informatie in propaganda voor PsyQ 2

De 'infomercial' voor PsyQ in NRC Handelsblad gaat over twee soorten patiënten: 1 de gemotiveerde hulpvragers met relatief simpele - enkelvoudige - problemen die in korte tijd zijn op te lossen (de patiënten van PsyQ) en 2 de vaak moeilijk te motiveren patiënten met complexe problemen (de patiënten die PsyQ doorschuift naar de plaatselijke Riagg). Het artikel van Frits Baltesen wekt de indruk dat PsyQ sneller en goedkoper werkt. Sneller en goedkoper waarin? Een grootstedelijke Riagg krijgt steeds meer de rol van specialistisch centrum voor complexe psychische problemen die vaak ook nog eens zijn gekoppeld aan uiteenlopende culturen. PsyQ en een grootstedelijke Riagg vergelijken zich dan ook meer en meer als appelen en fruitmanden.

    • Elly de Lijser Psychotherapeut te Amsterdam