Foutieve informatie in propaganda voor PsyQ 1

Ik stoor me aan de foutieve informatie in het artikel over PsyQ ( NRC Handelsblad, 19 juli). Ik ben zelf reeds langere tijd als psycholoog werkzaam bij een van de vestigingen van PsyQ, die sinds ongeveer twee jaar bekend is onder deze naam. Het hele artikel doet sterk denken aan een reclamepraatje voor PsyQ. Op zich heb ik daar nog niet eens een probleem mee, maar sommige dingen zijn gewoon niet waar.

Dat de wachtlijsten veel korter zijn bij PsyQ klopt niet. Sterker nog, er zijn juist enorme wachtlijsten, in elk geval op de vestiging waar ik werk. Nota bene valt op de glossy website van PsyQ te lezen dat bij meerdere vestigingen zelfs de beloofde vijf werkdagen wachttijd voor een intake al niet wordt gehaald, laat staan dat de behandeling op tijd begint en dus ”in de helft van de tijd” kan worden beëindigd. Wachten betekent namelijk voor veel patiënten verergering van hun klachten.

De korte behandeling slaat totaal niet aan. Een groot deel van de behandelaren in de vestiging waar ik werkzaam ben, bestaat uit jonge, onervaren (en dus goedkope) basispsychologen die formeel niet eens zelfstandig bevoegd zijn om te behandelen. En dan is de behandeling nog slechts gericht op symptoombestrijding. Of patiënten dan ook structureel hun disfunctionele gedachten- of gedragspatronen kunnen veranderen blijft de vraag. Maar goed, dan melden zij zich gewoon opnieuw aan en dan wordt er weer een nieuwe DBC geopend die kan worden geïnd bij de zorgverzekeraars.

”PsyQ-oprichter Mark Reitsma verwacht in anderhalf jaar het aantal vestigingen te verdubbelen tot 40 à 50.” Het is juist deze expansiedrift en dit commerciële winstbejag die - wat mij betreft - ten grondslag liggen aan genoemde wachtlijsten en bedenkelijke kwaliteit waar PsyQ binnenkort aan ten onder gaat. Er worden aan de lopende band vestigingen geopend, terwijl de bestaande vestigingen net hun hoofd boven water kunnen houden.

Ik realiseer mij dat het niet handig is `het eigen nest te bevuilen`, maar ik vind het maatschappelijk onverantwoord dat het NRC Handelsblad zich leent voor dergelijke propaganda.

    • Frederiek van den Hoogenband Gouda