Atlantische kloof

Tachtig procent van de Amerikanen vindt geloof belangrijk. Kandidaten voor het presidentschap moeten daarom tijdens hun campagne niet alleen hun opvatting geven over de belastingdruk of de oorlog in Irak, maar ook over hun persoonlijk geloof. Want een persoonlijke geloofsbelijdenis zegt iets over het morele karakter van de kandidaat, vinden Amerikanen.

Eeuwenlang heeft de religieuze overtuiging van presidenten nauwelijks een rol gespeeld in de Amerikaanse politiek. De eerste die zijn geloof inzette in de politieke strijd was de zuidelijke baptist Jimmy Carter. Sindsdien aarzelden kandidaten, van Ronald Reagan tot Bill Clinton, niet zichzelf te presenteren als wedergeboren christenen. George Bush zei mede dankzij zijn geloof afgekomen te zijn van overmatig alcoholgebruik.

Het Amerikaanse blad Newsweek besteedde afgelopen week zeven pagina’s lang aandacht aan de godsdienstige opvattingen van Barack Obama. Hij is niet, zoals de meeste Amerikanen, opgegroeid in een christelijk gezin. Zijn vader was een atheïstisch geworden moslim en zijn moeder agnost. Obama zelf werd een ‘zoeker’, maar zonder een echte bekeringsgeschiedenis. Het was meer een geleidelijk proces waarin hij tot de conclusie kwam dat de belangrijkste waarden in zijn leven ‘vervat waren in het christelijk verhaal’. „Ik heb Jezus aanvaard als Heer en Redder, maar dat betekent niet dat ik geen twijfels heb.”

Newsweek schrikt er niet voor terug Obama een aantal intieme vragen stellen – die hij nog beantwoordt ook. Hoe vaak gaat u naar de kerk? („Sinds mijn campagne voor de Senaat elke zondag, omdat het een van de meest effectieve manieren was om in contact met mensen te komen”). Neemt u nog steeds uw bijbel mee op reis? („Soms, maar mijn tas is vaak erg vol”). Hoe vaak bidt u en waarvoor? („Elke dag, voor vergeving van mijn zonden en voor mijn gezin”). Kunt u aangeven bij welke beslissingen u God hebt aangeroepen? („Bij belangrijke beslissingen, zoals mijn huwelijk en mijn kandidaatstelling voor het presidentschap”).

Het zijn niet de vragen die Nederlandse journalisten aan Haagse politici stellen. En als ze het wel zouden doen is het twijfelachtig of ze antwoord zouden krijgen. Een Atlantische kloof is soms zo gek nog niet.

Herman Amelink

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op verschillende geloofskwesties.

    • Herman Amelink