Wilt u dit lezen 5

Het artikel van Niki Korteweg verwijst aan het slot naar de opvattingen van de Amerikaanse psycholoog en filosoof William James, die kort als volgt worden samengevat: `Als wetenschapper denk ik: natuurlijk geloof ik niet in vrije wil, hoe zou ik dat kunnen. Maar als privépersoon denk ik: natuurlijk geloof ik in de vrije wil, hoe zou ik dat niet kunnen?` (`Wilt u dit lezen`, W&O, 5 juli).

Dit lijkt mij inderdaad de enig juiste conclusie, mits we accepteren dat we het blijkbaar niet kunnen stellen zonder geloven tegen beter weten in. Als de wetenschap concludeert dat de vrije wil een illusie moet zijn, weten we dus dat er geen vrije wil bestaat. Als we dan, om zinvol te kunnen leven, toch geloven in het bestaan van de vrije wil, geloven we welbewust tegen beter weten in.

Daar is absoluut niets op tegen, maar dan is er geen ruimte voor het fundamentele atheïsme van de in ons lande zo gevierde Richard Dawkins, die geen goed woord heeft voor mensen die zich ervan weten te overtuigen dat iets bestaat terwijl ze weten dat dat niet zo is.

    • Peter van Walsum den Haag