Nederland milieubewuster met batterijen

Nederlanders gaan steeds milieubewuster om met lege batterijen. Vorig jaar werden meer dan 130 miljoen batterijen ingeleverd voor hergebruik. Dat is 86 procent van alle afgedankte batterijen.

Dat heeft de Stichting Batterijen (Stibat) gisteren gepubliceerd in het jaarverslag. Het percentage ingezamelde lege batterijen is daarmee hoger dan de wettelijke doelstelling van 80 procent.

Het betekent wel dat er nog steeds ongeveer twintig miljoen lege batterijen tussen het huisvuil belanden. Toch is ook hier sprake van een positieve trend. Vijf jaar ervoor gooiden Nederlanders nog 30 miljoen batterijen in de gewone afvalbak.

In Nederland werden vorig jaar bijna 360 miljoen batterijen verkocht, waarvan bijna 12 procent oplaadbaar was. Ingezamelde batterijen gaan naar het landelijke sorteercentrum van Stibat in Lelystad.

De twintig miljoen batterijen die vorig jaar in het huisvuil belandden, bevatten een kwart miljoen kilo aan herbruikbare metalen. Daarmee hadden tien miljoen nieuwe batterijen gemaakt kunnen worden.

De Stibat verwacht dat het percentage ingezamelde batterijen de komende jaren verder toeneemt. Een belangrijke reden voor de stijging is dat alle winkels vanaf september zijn verplicht om lege batterijbakken te plaatsen. De maatregel is het gevolg van Europese wetgeving. Batterijen die in het milieu terechtkomen worden niet biologisch afgebroken.

Stibat stelt dat er in huishoudens 130 miljoen ‘vergeten’ lege batterijen liggen. Ze blijven vaak vele jaren ergens liggen voordat ze worden weggegooid. In een Nederlands huishouden liggen gemiddeld 81 volle en 18 lege batterijen op de plank.

De meeste batterijen gaan naar speciale bakken in bijna 12.000 winkels, maar basisscholen hebben meestal ook een inzamelpunt voor gebruikte batterijen.