Mooi klinkende kronkelredenering CO2

Er zijn maar weinig onderwerpen waar zo met getallen gegoocheld wordt als bij de berichtgeving over maatregelen die ervoor bedacht zijn om de gevaren voor ons klimaat te ontwijken. Alles wordt eraan gedaan om het allemaal mooier te laten klinken dan de werkelijkheid is. Zo ook in de berichten van een beoogde opslag van CO2 in twee bijna lege gasvelden bij en onder Barendrecht (NRC Handelsblad, 4 juli). Als streefgetal voor de vermindering van de CO2- uitstoot van de stad Rotterdam wordt genoemd: een vermindering van de uitstoot in 2025 ter grootte van de helft van de uitstoot in 1990. Gerekend met een bescheiden jaarlijkse toename van 2 procent van de CO2-uitstoot sedert 1990 zal de uitstoot in 2025 zonder maatregelen precies tweemaal zo veel zijn als in 1990. De huidige plannen worden dus langs een eigenaardige omweg aan de man gebracht met de welluidende aanduiding `de helft` terwijl het gaat om `een kwart` van de uitstoot in 2025 . En ook dat zal al moeilijk te realiseren zijn. Maar waarom toch steeds het publiek op het verkeerde been zetten met zo`n kronkelredenering?

    • Ir. J.A. Halkema