Brussel bevriest miljard EU-geld Bulgarije

De Europese Commissie wil bijna een miljard euro aan EU-subsidies voor Bulgarije bevriezen wegens ernstige onregelmatigheden rondom Europees geld in het land. Dit staat in een rapport van de Commissie, dat in het bezit is van deze krant en dat aanstaande woensdag wordt gepubliceerd.

Het is de eerste keer dat Brussel een EU-lidstaat treft met een dergelijke financiële sanctie. Bulgarije, dat toetrad tot de EU in januari 2007, heeft tot 2013 recht op ongeveer elf miljard euro aan Europees geld.

Het rapport, dat woensdag nog moet worden goedgekeurd door de leden van de Commissie, is ongekend kritisch van toon. Het is volgens Brussel nu aan Sofia zelf om „ervoor te zorgen dat de genereuze ondersteuning die het ontvangt van de EU ook echt zijn burgers bereikt, en niet wordt afgetapt door corrupte ambtenaren die samenwerken met de georganiseerde misdaad”. 

De voornaamste door de Commissie gesignaleerde problemen zijn „ernstige problemen” met financiële controlemechanismen, verdenkingen van fraude en „vertrouwensbreuk” in de samenwerking met het Europees anti-fraudebureau OLAF. Ook bestaat er in sommige gevallen „ernstige verdenking van betrokkenheid van de georganiseerde misdaad”. De bevoegdheid van twee Bulgaarse overheidsagentschappen om Europees geld uit te keren wordt door de Commissie ingetrokken.

Het bevroren geld betreft voornamelijk het zogenaamde PHARE-programma, dat was bedoeld om de toetreding van Bulgarije voor te bereiden. Een deel van dit geld is reeds uitgegeven, maar de Commissie zegt dat ze dit geld zal terugvorderen als blijkt dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Ook infrastructuur- en landbouwgelden worden ingehouden. De tijdslimiet voor het uitgeven van sommige subsidies nadert, waarna „de fondsen verloren gaan voor Bulgarije”.

Net als Roemenië trad Bulgarije vorig jaar toe tot de EU onder strenge voorwaarden. De landen staan nog steeds onder scherp toezicht van de Europese Commissie – iets wat in veel mindere mate gold voor landen als Polen, die in 2004 toetraden. De Commissie let niet alleen op de besteding EU-geld, maar ook op het functioneren van het justitieapparaat in beide landen. Bij onvolkomenheden op dit terrein kan de Commissie sancties voorstellen.

    • Mark Beunderman