Tjibbe Joustra vertrekt als terreurbestrijder

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tjibbe Joustra, vertrekt eind dit jaar. „De organisatie staat, functioneert en is nu volledig operationeel. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment is het tijd om te gaan”, zo liet hij vanochtend weten.

De 57-jarige Joustra heeft de NCTb op verzoek van het kabinet opgezet om de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme tussen de betrokken ministeries en alle veiligheidsdiensten te coördineren. Hij begon hier in april 2004 aan. In een kritische evaluatie van de dienst een jaar geleden, werd de NCTb nog een „gelegenheidsoplossing” genoemd, omdat de onderliggende organisatie van crisisbeheersing veel te wensen overlaat. Overigens werd de rol van de coördinator zelf geprezen.

Zijn plaatsvervanger, Lidewijde Ongering (49), kondigde vorige week haar vertrek aan. Zij gaat naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat, als locosecretaris-generaal.

Volgens een bekendmaking van de NCTb blijft Joustra „onder meer werkzaam op het terrein van veiligheid en de agrarische sector”. Voordat hij de NCTb ging leiden, was Joustra topman van de uitkeringsinstantie UWV. Daar moest hij in 2004 echter vertrekken, omdat hij toenmalig minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken, CDA) zou hebben voorgelogen over de inrichtingskosten van het UWV-kantoor in Amsterdam.

De Geus kwam na langdurige discussie een vertrekregeling met Joustra overeen en zegde hem toe op zoek te gaan naar een adviserende functie binnen de overheid die qua inhoud en beloning passend is voor de topambtenaar. Voordat Joustra bij het UWV kwam, was hij jarenlang de hoogste ambtenaar op het ministerie van Landbouw.

Lees meer over de NCTb en Joustra op nrc.nl/binnenland