R’dam krijgt centrum topsport

De Rotterdamse gemeenteraad heeft afgelopen nacht ingestemd met de uitbreiding van het Topsportcentrum, pal naast voetbalstadion De Kuip. Tegen de komst van het centrum leefden grote bezwaren.

Met de uitbreiding van het top- en breedtesportcentrum in Rotterdam-Zuid is een investering gemoeid van 42,7 miljoen euro. Dat is ruim driemaal zo veel als aanvankelijk was begroot, en vooral een gevolg van gestegen bouwkosten. De gemeente betaalt 23,7 miljoen euro, de overige kosten moeten worden terugverdiend via huurinkomsten en de exploitatie van het gebouw.

Het in 1999 geopende complex (2.500 zitplaatsen) is in korte tijd „uit zijn jasje gegroeid”, zoals wethouder Bolsius (sport en financiën, CDA) eerder vaststelde. Door een top- en een breedtesporthal bij te bouwen, wordt de capaciteit verdubbeld en denkt Rotterdam meer grote internationale sportevenementen te kunnen onderbrengen.

Ook de opleiding sport en bewegen van het Albeda College, een groot regionaal opleidingcentrum (roc), krijgt een plaats in het nieuwe complex, evenals een filiaal van de alo-opleiding in Den Haag. Daarmee hoopt het stadsbestuur het tekort aan sportdocenten in de stad op te lossen. Rotterdam telt landelijk gezien de meeste kinderen met overgewicht.

Bolsius stuurde gisteren pas een exploitatieoverzicht naar de raad, vlak voor de stemming. Uit die voorlopige berekeningen komt naar voren dat de gemeente een onevenredig groot risico draagt, stelden oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en de SP. Met een bezettingsgraad van 40 procent vrezen zij voor een kostenpost van twee- tot zesduizend euro per jaar. Ook de coalitiepartijen uitten hun twijfels.

Bolsius kreeg uiteindelijk het voordeel van de twijfel, maar moet de raad in september „overtuigende exploitatiecijfers” laten zien. Maar uitstel jaagt de stad op nog hogere kosten, oordeelde een meerderheid (23 tegen 20 stemmen). Bovendien speelt het nieuwe Topsportcentrum een cruciale rol in de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid, zoals vastgelegd in het Pact op Zuid. De stad hoopt in 2012 ‘aanlegplaats’ te zijn van de Olympische Spelen, die dan in Londen worden gehouden.

Een ondergrondse parkeergarage in het Museumpark valt voor Rotterdam door een opeenstapeling van fouten al ruim tweemaal duurder uit dan begroot, zo bleek vorig jaar: 103,4 miljoen euro.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Topsportcentrum

In het artikel R’dam krijgt centrum topsport (18 juli, pagina 2) staat dat het topsportcentrum een kostenpost van twee- tot zesduizend euro per jaar zou opleveren, bij een bezettingsgraad van 40 procent. Dat moet zijn: twee- tot zeshonderdduizend euro.