Njai (3)

In zijn recensie van De njai door Reggie Baay (Boeken, 04.07.08) noemt Kester Freriks de njai `een Indische jonge vrouw`. Maar de njai was doorgaans een inheemse oftewel inlandse vrouw en geen Indische!

Ter verduidelijking van de verschillende etnische benamingen het volgende: Inlands of inheems betekent Aziatisch, niet gemengd met Europees bloed. In de koloniale samenleving behoorden inlanders tot de onderste sociale laag, uitgezonderd de Javaanse adel. Indisch of Indo-Europees betekent: overwegend Europees, maar met een inlandse voormoeder. Indische mensen werden ook wel aangeduid met `Indo`s`. Ze hoorden doorgaans tot de middenklasse (onder hen veel ambtenaren en officieren).

Tussen Indische mensen en inlanders bestond dus een groot verschil in status. Het door elkaar gebruiken van de termen `Indisch` en `inlands` geeft dan ook een verkeerde voorstelling van zaken.

    • Floor Snijders - Vlaspolder