Tien regels voor goed opvoeden

Als afsluiting van het ‘opvoedjaar’ heeft Rotterdam tien opvoedregels opgesteld, die gebruikt gaan worden in opvoedcursussen en op scholen. De regels die uit debatten zijn voortgekomen zijn:

Ik bied mijn kind een warm en veilig thuis, waar het altijd welkom is.

Ik verzorg mijn kind goed.

Ik bereid mijn kind goed voor op de risico’s die er in de omgeving zijn: op straat, op televisie en internet.

Ik zorg dat mijn kind goed voorbereid naar school gaat en dat het voldoende Nederlands spreekt.

Ik bespreek regelmatig met de school hoe het met mijn kind gaat.

Ik ben een voorbeeld door respectvol om te gaan met anderen.

Ik zorg ervoor dat mijn kind voor zijn twaalfde seksueel is voorgelicht.

Ik ben aanspreekbaar op hoe ik met mijn kind omga.

Ik bespreek wat ik van anderen verwacht bij het opvoeden.

Ik vraag hulp als ik moeite heb met de opvoeding van mijn kind. (NRC)