Straks vingerafdruk hele Italiaanse volk

Alle Italianen moeten mogelijk al vanaf 2010 hun vingerafdruk laten afnemen. Regeringspartijen en oppositie hebben hierover gisteren een akkoord bereikt. De Italiaanse politici hopen op deze manier het internationale verwijt dat Italië Roma (zigeuners) discrimineert te ontkrachten.

De regering-Berlusconi is begonnen met een volkstelling onder alle Roma om criminaliteit en illegaliteit te bestrijden. Tijdens de telling zullen ook vingerafdrukken worden afgenomen van een deel van de zigeuners. In Napels loopt de operatie al op beperkte schaal. In Rome en Milaan zou de telling deze week beginnen, maar wordt telkens uitgesteld.

De Italiaanse autoriteit voor de bescherming van de privacy bepaalde gisteren dat het afnemen van vingerafdrukken van een bevolkingsgroep discriminerend is en in strijd met de Italiaanse grondwet. Ook de EU, de VN en de regering van Roemenië, waar veel Roma vandaan komen, zijn die mening toegedaan.

De vondst om nu alle Italianen om een vingerafdruk te vragen werd gisteren gedaan in de parlementaire commissie Financiën die er budget voor vrij wil maken. De afdruk zou worden opgenomen in de nieuwe Italiaanse identiteitskaarten. Het parlement moet nog instemmen, maar dat is gezien de brede steun voor het plan een formaliteit.

Wel bestaat er nog onenigheid tussen oppositie en regering over de vraag of het opportuun is om vooruitlopend op het plan om van alle Italianen de vingerafdrukken af te nemen, nu al met de Roma te beginnen. Oppositieleider Walter Veltroni meent van niet. Zijn partijgenoot Marco Minniti verweet gisteren minister van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni dat deze zich niet realiseert hoe hij Italië zou isoleren. Minister Maroni op zijn beurt zegt echter vast van plan te zijn de actie voort te zetten. „Waarom zouden we moeten stoppen. Het aangenomen amendement verandert niets aan onze actie om meer zekerheid aan de burgers te bieden.”

In Italië wonen naar schatting 150.000 Roma. Een groot deel leeft in sloppenwijken zonder water, elektriciteit en riolering. De media, de politiek en een groot deel van de Italianen houden de zigeuners verantwoordelijk voor de volgens hen toegenomen onveiligheid op straat, die overigens niet is terug te vinden in Italiaanse statistische gegevens.