OR zegt vertrouwen op in top Jeugdzorg

De ondernemingsraad van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam heeft het vertrouwen in de directie opgezegd uit ontevredenheid over de financiële situatie en de werksfeer. Dat heeft de OR vanochtend bekendgemaakt.

De raad van toezicht van Jeugdzorg heeft in reactie hierop beloofd volgende week met voorstellen voor verbeteringen te komen. Tot die tijd geeft de ondernemingsraad „voorwaardelijk vertrouwen”. De raad van toezicht heeft ook besloten de komende maanden zijn toezicht op het bestuur te intensiveren.

De ondernemingsraad zegde het vertrouwen in bestuurder Wiel Janssen op wegens de financiële omstandigheden waarin de organisatie verkeert en de onlangs ingevoerde vacaturestop. Het personeel vindt dat de werkdruk hoog is en ervaart een slechte werksfeer.

Bij het Amsterdamse bureau jeugdzorg kwamen al eerder problemen aan het licht. De Rekenkamer Amsterdam stelde begin dit jaar dat de organisatie in 2005 en 2006 circa 2 miljoen euro, bedoeld voor jeugdhulp, had opgepot. Ook ontstond ophef over de honderdduizenden euro’s aan afkoopsommen die het bureau de afgelopen jaren heeft uitgekeerd aan vertrekkende (interim-)managers.

Volgens een woordvoerder van Bureau Jeugdzorg Amsterdam is het bericht over het opgepotte geld „een heel eigen leven gaan leiden.” De organisatie heeft beroep aangetekend tegen die constatering van de Rekenkamer. „We hebben 1,3 miljoen euro in reserve en volgens onze financiers zou die buffer 3,75 miljoen moeten zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.”

Ook de ophef over de uitkeringen aan managers vindt de organisatie overdreven. Het betreft betalingen die gespreid zijn gedaan over een periode van bijna tien jaar. „Bij de fusie in 2004 is een bedrag aan een vertrekkende bestuurder gegeven en later nog een bedrag aan iemand anders.”

Kamerlid Agema (PVV) stelde minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) vragen over de perikelen bij de instelling. Rouvoet vindt het de verantwoordelijkheid van de Stadsregio om het hun beschikbaar gestelde overheidsgeld zinvol te besteden. Hij wil niet ingrijpen in de beloningen van (interim-)bestuurders in de jeugdzorg.