Informateur voor fusie gemeenten

Workum, 17 juli. Zes gemeenten in Zuidwest-Friesland hebben Harm Bruins Slot aangesteld als informateur om een fusie te onderzoeken. Dat meldden de gemeenten vandaag. Bruins Slot (59) was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De CDA`er moet onderzoeken welke varianten voor een zogenoemde herindeling in Zuidwest-Friesland mogelijk zijn. De gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel willen opgaan in of één grote gemeente van meer dan 100.000 inwoners of in twee nieuwe gemeenten.