Gevangenispersoneel te vaak slachtoffer geweld

Gevangenbewaarders staan te vaak bloot aan agressie van gedetineerden, maar ook aan bedreigingen en intimidatie door collega’s of leiding. De instellingen doen te weinig om de agressie tegen te gaan.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie in 31 van de 79 gevangenissen, tbs-klinieken en detentie- en uitzetcentra in Nederland. De inrichtingen werden gericht bezocht omdat zij minder goed scoorden op een intern tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.

Van de 825 ondervraagde werknemers bleek 43 procent regelmatig of structureel last te hebben van stress, met name veroorzaakt door ongewenste omgangsvormen en de hoeveelheid werk. Een kwart van de werknemers heeft dagelijks of wekelijks te maken met uitdagen, jennen en beledigen. Eén op de zes wordt dagelijks of wekelijks mondeling bedreigd of geïntimideerd. De agressie komt vooral van gedetineerden, maar er is ook sprake van intimidatie door leidinggevenden en collega’s.

De Arbeidsinspectie noemt het „teleurstellend” dat tweederde van de geïnspecteerde instellingen te weinig doet om agressie, intimidatie en een te hoge werkdruk te voorkomen. Daders worden niet of nauwelijks aangepakt. De instellingen moeten meer maatregelen nemen: incidenten consequent melden, daders aanpakken en medewerkers informeren.

Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) noemt de conclusies „zorgelijk”. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat er extra maatregelen nodig zijn om geweld en agressie tegen het personeel aan te pakken. Ze heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen verzocht een plan van aanpak te maken. Dat moet aan het einde van de zomer bij de Kamer liggen. De staatssecretaris nam vorig jaar al maatregelen om de agressie onder gevangenisbewaarders terug te dringen, maar die leiden nog niet tot het beoogde resultaat, erkent ze in haar brief. Een woordvoerder van Justitie zegt dat „het gaat om een bedrijfscultuur die moet veranderen. Dat gaat niet van vandaag op morgen”.