Architect moet zich voortaan jaarlijks laten bijscholen

Rotterdam, 17 juli. Architecten moeten ten minste zestien uur per jaar aan bij- en nascholing doen. Dat bepaalt de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten die sinds deze week van kracht is. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de `Wet op de Architectentitel`. Het is de bedoeling hiermee het architectenvak een kwaliteitsimpuls geven. De beroepsgroep blijft zo op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in het snel veranderende veld. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de scholing ligt bij de architect. Die moet bereid zijn om zijn scholingsactiviteiten aan opdrachtgevers te tonen. De Stichting Bureau Architectenselectie (SBA) gaat architecten die deze informatie vrijwillig verstrekken onderscheiden in het architectenregister. Dit is door opdrachtgevers te raadplegen.