Vooruit, dan ga ik wel theologie studeren

Over anderhalve maand beginnen 140.000 eerstejaars met hun opleiding. Met welke studie zijn zij na hun afstuderen in 2012 verzekerd van een baan?

Je bent net klaar met de middelbare school en wilt gaan studeren. Of je wilt nog een tweede opleiding volgen. Het nieuwe collegejaar, dat start op 1 september, komt langzaam in zicht. Welke studie moet je kiezen?

Afgelopen studiejaar was op de hogescholen de pabo het populairst en kozen universitaire studenten het vaakst voor geneeskunde. Maar tegen de tijd dat je afstudeert, kan de vraag naar die beroepen minder zijn.

Bovendien ben je niet de enige die wil gaan studeren. Ongeveer 140.000 studenten met een universitaire of hbo-opleiding starten in september met hun opleiding. De Informatie Beheergroep (IBG), die de gegevens van de inschrijvingen verwerkt, verwacht dat komende weken nog ‘enkele duizenden’ kiezers de knoop door moeten hakken. Zij hebben nog tot 1 oktober de tijd zich te beraden over hun studiekeuze.

Frank Cörvers is arbeidsmarkteconoom aan de Universiteit Maastricht. Hij maakt prognoses voor studiekiezers zodat zij kunnen inschatten naar welke beroepen er in de toekomst vraag komt.

Stel je moet nu kiezen, welke studie verzekert je van een baan?

„Als je nu gaat studeren, dan kijk ik naar welke beroepen er over vijf jaar behoefte is. Met stip op nummer één staat theologie aan de universiteit.

Theologie?

„Voor afgestudeerde theologen is er niet veel werk, maar er komen voortdurend banen vrij. Theoloog is een ‘grijs’ beroep, waarin veel ouderen werken, die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken of met pensioen gaan. Daardoor komt er steeds weer een plekje vrij, dat door een nieuwe theoloog kan worden opgevuld.”

Nog andere slimme keuzes?

„Elektrotechniek aan de universiteit, op hbo-niveau is civiele techniek of vervoer en logistiek een verstandige keuze. Ook een hbo-opleiding openbare orde en veiligheid doet het goed. Er is, en komt nog meer, vraag naar hoog opgeleide politieagenten en officieren voor het leger.”

En hoe zit het met de gezondheidszorg?

„Met de gezondheidszorg valt het met de vraag naar arbeidskrachten wel mee. De vraag naar huisartsen is redelijk in evenwicht met het aanbod van afgestudeerde huisartsen, doordat het aantal opleidingsplaatsen de laatste jaren is uitgebreid. Daarentegen is tandheelkunde nog steeds een hele goede opleiding om een baan te krijgen. Qua salaris zelfs de beste.”

En wat zijn minder goede keuzes?

„Studies als hbo horeca, hbo toerisme en recreatie of een universitaire opleiding bedrijfskunde zijn onverstandige keuzes als je na je afstuderen snel een baan wil hebben. Slechtste keuze is de hbo-opleiding communicatie en journalistiek. Voor deze studie zijn de prognoses ronduit slecht.”

Hoe komt dat?

„Ze zijn heel populair onder jongeren, waardoor die met te veel tegelijk op de arbeidsmarkt komen. Daarnaast zijn deze beroepen nog niet zo vergrijst, waardoor weinig oudere collega’s vertrekken, en er dus weinig vervangingsvraag is.”

Hoe kan iemand ervoor zorgen dat die naar de studie aantrekkelijk is voor werkgevers?

„Of je geschikt bent voor een bepaalde baan hangt naast je studiekeuze ook af van de kennis en ervaring die je tijdens je studie hebt opgedaan met een bijbaantje dat aansluit op het beroep dat je wil uitoefenen of een stage in het buitenland. En vergeet je cijferlijst niet. Dat is het belangrijkste criterium voor headhunters.”

Bekijk de prognoses voor 2012 op studiekeuze123.nl

    • Deirdre Das