Veel zwembaden laks met opslag chloor

Den Haag. Overdekte zwembaden leven de veiligheidsvoorschriften vaak niet goed na. De VROM-Inspectie onderzocht 72 zwembaden, en bij 28 daarvan werden ernstige overtredingen geconstateerd met de opslag en het gebruik van chemicaliën. Bij drie zwembaden waren de vluchtwegen geblokkeerd. Dat schrijft inspectie in het rapport Alles boven water. De dienst stelde begin dit jaar een onderzoek in na herhaalde incidenten, voornamelijk met het ontsnappen van chloorgas. Chloor is irriterend voor ogen en luchtwegen, en kan brandwonden op de huid veroorzaken. Al bij een lichte concentratie is de stof te herkennen aan de geur, maar zij kan acuut dodelijk zijn bij hogere concentraties.