OESO kraakt beleid biobrandstoffen

Rotterdam, 16 juli. Eerste generatie biobrandstoffen zoals ethanol van maïs leiden slechts op heel beperkte schaal tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Het huidige beleid van de Europese Unie resulteert vooral in hogere voedselprijzen en meer onzekerheid over de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een vandaag gepresenteerd rapport. De OESO berekent dat de transportsector in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie door het gebruik van biobrandstoffen in 2015 hoogstens 0,8 procent minder broeikasgassen zal uitstoten dan nu, tegen jaarlijks kosten van 25 miljard dollar (15,7 miljard euro). Broeikasgassen zijn volgens de OESO goedkoper te bestrijden door efficiënter energieverbruik. Bovendien moeten alleen de meest efficiënte biobrandstoffen, zoals de Braziliaanse op basis van suikerriet, worden geproduceerd. De OESO stimuleert ook de ontwikkeling van nieuwe typen biobrandstof zoals hout.