Obama licht Irakbeleid toe

De Democratische presidentskandidaat Barack Obama zei gisteren binnen 16 maanden na het ingaan van zijn ambtstermijn het merendeel van de Amerikaanse troepen terug te willen trekken uit Irak. Hij wil de 7.000 militairen die zo vrijkomen, verplaatsen naar Afghanistan. Hij zei eerder deze maand tegen The Guardian geen tegenstellingen te zien in zijn eerdere uitspraken. Hij wil de militairen laten terugtrekken per twee eenheden per maand en dat alles binnen zestien maanden. Volgens hem is dat hetzelfde als wat hij vier maanden geleden wilde. De Republikeinse presidentskandidaat John McCain die 11.000 militairen naar Afghanistan wil sturen, maar echter niet van plan is de oorlog in Irak te beëindigen, vindt Obama’s uitspraken inconsistent en noemde hem een „flip-flopper”. (AP)