Notarissen in dertig criminele netwerken

Amsterdam. Nederland heeft ongeveer dertig criminele netwerken waarin een notaris een rol speelt. Dat schrijft het Bureau Financieel Toezicht in zijn jaarverslag. De netwerken houden zich met name bezig met hypotheekfraude. Panden wisselen daarbij in een korte periode van eigenaar, waarbij de waarde kunstmatig stijgt, soms door valse taxaties. De laatste koper sluit vervolgens een tophypotheek af op de kunstmatig hoge waarde, maar betaalt al gauw de rente en aflossing niet meer. Het pand wordt geveild, waarbij de waarde veel lager blijkt te zijn. In veel gevallen koopt de oorspronkelijke verkoper het pand weer tegen een veel lagere prijs. Voor deze transacties zijn notarissen nodig om de verkoopaktes te passeren. Ook zijn notarissen verplicht om hun klanten om een verklaring te vragen als er sprake is van ongebruikelijke prijsstijgingen.