Gemeente hoeft geen school te bouwen

Gemeenten hoeven niet in alle gevallen op te draaien voor de huisvestingskosten van scholen. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een uitspraak over de school De Passie in Wierden. Volgens de Raad heeft de gemeente voldoende aannemelijk weten te maken dat er niet voldoende geld was om te zorgen voor huisvesting.

Eerder had zowel staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) als de rechtbank in Almelo de gemeente opgedragen het schoolgebouw te bekostigen. Gemeenten zijn volgens de Gemeentewet verplicht om mee te werken aan de uitvoering van de Wet op het voortgezet onderwijs, die elke school huisvesting garandeert.

Maar volgens de Raad van State heeft Wierden niet de Gemeentewet ontdoken. Het bekostigingsprobleem van de school betrof het afgelopen schooljaar. Vanaf het jaar 2008/2009 zal de staatssecretaris huisvesting voor de school bekostigen.

De zogenoemde Passiescholen, met onder meer vestigingen in Rotterdam en Utrecht, worden bestuurd door de Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs. De scholen zijn niet gelieerd aan een kerkgenootschap, maar conformeren zich aan de „onfeilbaarheid van Gods woord”. Door in elk schoolvak de Bijbel als uitgangspunt te nemen, worden leerlingen opgeleid tot „christen-vakman” of „christen-student”.

De stichting is al sinds 2001 bezig met een vestiging in Twente. Aanvankelijk was Almelo de beoogde vestigingsplaats, maar die gemeente vond dat de school niet paste in de onderwijsstructuur ter plaatse. Buurgemeente Wierden was wel enthousiast, maar vindt al jaren dat een schoolgebouw niet op te brengen is.

In mei van dit jaar discussieerde de Tweede Kamer nog over de Twentse huisvesting van De Passie. De fractie van de ChristenUnie had een spoeddebat aangevraagd.