Deserteur VS Canada uitgezet

Vancouver, 16 juli. Voor het eerst heeft Canada een Amerikaanse gedeserteerde militair uitgezet die in het land schuilde tegen vervolging in de VS. Een Canadees federaal hof stelde Robin Long in het ongelijk in het beroep dat hij tegen zijn deportatie had aangetekend. Long stelde dat hem bij terugkeer naar zijn thuisland onherstelbare schade berokkend zal worden. In Canada wonen naar schatting tweehonderd recente Amerikaanse deserteurs, de meesten wilden voorkomen dat ze naar Irak uitgezonden werden. Tijdens de Vietnamoorlog nam Canada tienduizenden Amerikaanse deserteurs op, die zo de - toen nog geldende - dienstplicht ontliepen.