Campagne van NS om forens uit spits te weren

Op het station van Haarlem sprak NS vorige maand zijn reizigers tijdens de spits dagelijks toe: „De treinen vóór zeven uur en na negen uur zijn vaak rustiger.” Het betrof een ‘bewustwordingscampagne’ op het traject Haarlem-Amsterdam. NS onderzocht in hoeverre klanten bereid zijn hun reisgedrag aan te passen. Reden: op drukke trajecten in Nederland bereikt NS z’n taks. Het aantal treinreizigers groeit, met name in de spits.

„De duurste oplossing is meer treinen inzetten. Daarom onderzoeken wij manieren om reizigers de spits te laten mijden”, zegt regiodirecteur Joost Ravoo. De campagne spoorde reizigers aan een enquête in te vullen. 4 procent gaf daarbij aan zijn gedrag te (willen) veranderen. Een mooie uitkomst, vindt Ravoo, als het ook gebeurt. „Het is net als bij files op de weg. De ergste drukte wordt veroorzaakt door de laatste 5 procent.”

Ook minister Eurlings (Verkeer, CDA) stimuleert het ‘spitsmijden’, mede door automobilisten op de trein te wijzen. Ravoo: „Wij houden uiteraard contact met het ministerie. Spreiding van verkeer heeft op de weg én op het spoor een hoog maatschappelijk nut.”