Bij hereniging mag toets hier

Buitenlanders die zich willen herenigen met hun gezin in Nederland, hoeven niet eerst in hun eigen land een examen Nederlands te halen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Migranten moeten voordat zij naar Nederland komen een voorlopige verblijfsvergunning aanvragen. Door een wet uit 2005 krijgen zij die alleen na een basisexamen Nederlands in het land van herkomst. De zaak was aangespannen door een Marokkaanse die bij haar man wilde wonen, maar het examen niet had gehaald. Zij mag de toets nu in Nederland doen. Voor andere gevallen dan gezinshereniging geldt de exameneis nog wel. Hoewel het aantal gevallen van gezinshereniging de laatste jaren sterk is gedaald, maken Marokkanen en Turken veel gebruik van de regeling. In 2007 ging het om bijna 19.000 aanvragen. (ANP)