Albert wint advies in van regiopolitici

De Belgische koning Albert heeft gisteren de ministers-presidenten van de deelregeringen bij zich geroepen voor overleg over de kabinetscrisis.

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat zij door de vorst werden uitgenodigd voor een dergelijk gesprek. Koning Albert heeft nog niet bekendgemaakt wat hij nu gaat doen.

Premier Yves Leterme bood maandag het ontslag van zijn regering aan. Albert heeft dit nog niet aanvaard. Het is dus nog niet uitgesloten dat de Vlaamse christen-democraat toch aanblijft.

De uitnodiging van koning Albert aan de minister-presidenten van de regeringen van Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstaligen was een opmerkelijke stap. Ze mochten langskomen nog voordat de voorzitters van de verschillende politieke partijen dat vandaag zouden doen.

Leterme diende zijn ontslag in omdat hij geen overeenstemming kon bereiken tussen Franstalige en Vlaamse partijen over een zogeheten ‘staatshervorming’. Vlaamse politici willen dat die er komt, zodat Vlaanderen meer bevoegdheden krijgt, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, arbeidsmarktbeleid en belastingen.

Sommige Vlaamse politici, met name in de partij van Leterme, pleiten voor het zogeheten ‘confederale model’. Dat betekent dat de regio’s samen zouden moeten beslissen welke bevoegdheden nog op het niveau van de federale, Belgische regering moeten blijven. De uitnodiging van koning Albert aan de regionale leiders wordt aan de Vlaamse kant uitgelegd als een positieve stap in die richting.

In de media wordt gespeculeerd dat met name de Vlaamse minister-president Kris Peeters, een partijgenoot van Leterme, en de Waalse minister-president Rudy Demotte, een socialist, een expliciete rol zouden kunnen krijgen bij nieuwe onderhandelingen.

Alle Franstalige partijen vinden dat Leterme premier moet blijven. Hij zou zich dan allereerst moeten bezighouden met sociaal-economische problemen. De partij van Leterme is bang dat de staatshervorming dan opnieuw op de lange baan wordt geschoven.

Meer over politieke crisis in België: nrc.nl/belgie