Stellingen

Vragen die gesteld worden na of tijdens wetenschappelijke presentaties op conferenties zijn voornamelijk bedoeld om het werk van de vragenstellers onder de aandacht te brengen.

R.Hallouzi

Technische Universiteit Delft

Zij die alles geloven of aan alles twijfelen zijn te lui om zelf te denken.

E. Nijland

Rijksuniversiteit Groningen

De verhouding van de herseninhoud tussen ratten en mensen is omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid geld die wordt uitgetrokken om onderzoek te doen naar herstelprocessen van beschadigde hersenen bij beide soorten zoogdieren

H.J. Eilander

Universiteit Utrecht

Soms is een uitvinder een persoon die iets nieuws heeft bedacht dat niet werkt op een manier welke nog niet eerder zo niet gewerkt heeft.

E.J. Foeth

Technische Universiteit Delft

Bijbelse profetieën komen vaker uit dan statistisch verantwoord.

H.J. Hupkes

Universiteit Leiden