Personeelskrimp bij het Rijk is geen illusie

In zijn column van 28 juni betoogt Flip de Kam dat `de personeelskrimp bij het rijk een illusie` is. Hij zet uiteen dat de `mandarijnen` (hij bedoelt waarschijnlijk de secretarissen-generaal) iets slims (`complot`) zouden hebben bedacht waardoor per saldo het aantal ambtenaren zal stijgen. Dat heeft De Kam niet goed gezien. Het kabinet heeft besloten tot een afslanking in de periode 2008-2011 van in totaal 12.700 functies. Voor deze afslanking hebben we als peildatum 31 december 2006 gehanteerd. Toen waren volgens de salarisgegevens ca. 175.000 ambtenaren in dienst bij de ministeries en ZBO`s. Daarnaast had het vorige kabinet besloten tot het openstellen van een aantal vacatures, met name voor de uitvoering: cipiers, medewerkers van de Belastingdienst, medewerkers van de AIVD e.d. Daarvoor was ook geld in de begroting opgenomen en de werving was al gestart. Het huidige kabinet heeft dat overgenomen. Dat zijn de 5.450 die De Kam noemt en die ook in de Nota Vernieuwing Rijksdienst staan. De Kam wijst vervolgens op 5 procent onvervulde vacatures waarvan het kabinet daar bovenop nog eens zou hebben besloten tot vervulling. Dat is een misverstand. De 5 procent vacatureruimte is in de nota genoemd om verschillen te verklaren tussen de salarisadministratie (de feitelijke bezetting) en de formatieruimte (de gewenste bezetting). Wij sturen op feitelijke bezetting, dat is een stuk stringenter dan sturen op formatie, en een verschil met afslankingen uit het verleden. De genoemde 5 procent is dus niet een extra ruimte, er is ook in het geheel geen kabinetsbesluit ter zake. Het kabinet kan overeenkomstig daarvoor afgesproken spelregels natuurlijk altijd besluiten voor nieuw beleid wederom vacatures open te stellen, maar dat is nog niet gebeurd.