Personalia

Lidewijde Ongering, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), stapt over naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf oktober wordt zij daar plaatsvervangend secretaris-generaal. De 49-jarige Ongering studeerde bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente. In haar nieuwe functie is Ongering verantwoordelijk voor de beleids- en bestuursondersteunende functies van Verkeer en Waterstaat.