Museum Wolkers blijft uit

Ondanks zijn wens krijgt Jan Wolkers voorlopig geen eigen museum in Leiden. Wel is zijn werk vanaf 19 oktober - de sterfdag van Wolkers – te zien in museum De Lakenhal. Daarna volgt nog een interactief ‘levend archief’ met films over Wolkers.

Halverwege 2009 bekijkt De Lakenhal samen met de gemeente de mate waarin Wolkers nog tot de verbeelding spreekt en of een eigen museum nodig is. De Lakenhal voelt er veel voor om Wolkers op te nemen in de kerncollectie. Directeur Edwin Jacobs: „Hij heeft regelmatig gerefereerd aan de Leiden en de Lakenhal. Het zou mooi zijn de essentie van Wolkers permanent te kunnen tonen.”

De renovatie van De Lakenhal, die in 2010 begint, kan een mooie aanleiding zijn voor een speciale Wolkers-vleugel, meent ook de Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, CDA). Een toekomstige samenwerking met museum Naturalis, voor het natuurdeel van Wolkers’ nalatenschap, wordt niet uitgesloten. Omdat de gemeente niets wil aankopen moet gepraat worden over een toekomstige beheerstichting.

Wolkers wilde graag dat alles bij elkaar bleef, stelde weduwe Karina Wolkers vorig jaar. De voorkeur ging uit naar Leiden: „De eerste stad waar hij naar de tekenacademie ging, de eerste stad waar hij musea bezocht.” De gemeente zei toen al „niet meteen met stenen te gaan stapelen”. Met de weduwe en biograaf Onno Blom, gastconservator van de komende tentoonstelling, is regelmatig contact. De familie is geenszins teleurgesteld over de gang van zaken, aldus gemeente en museum. Belangrijker is dat het werk op „Wolkers-waardige” wijze bewaard wordt.

Jacobs: „Karina Wolkers is realistisch. Zij ziet dat je iemand niet alleen op een sokkel in leven houdt. Na Wolkers’ overlijden is er al veel in beweging gezet. Er wordt gewerkt aan een biografie, de archieven worden ontsloten en er wordt gewerkt aan de collectie voor de tentoonstelling.”