Gun Iraanse student academische vrijheid

Het kabinet heeft besloten een kennisembargo af te kondigen tegen Iraanse studenten die aan Nederlandse universiteiten onderwijs volgen (nrc.next, 7 juli). De Stichting voor vluchteling-studenten UAF steunt op dit moment enkele duizenden vluchtelingen die in Nederland hun opleiding in het hoger onderwijs voltooien. Onder hen honderden Iraniërs die het Ayatollahregime zijn ontvlucht en hier bescherming hebben gezocht. Tijdens en na een vaak moeizame asielprocedure proberen zij zich te richten op hun toekomst en beleven zij hun herwonnen vrijheid. Die vrijheid blijkt nu fundamentele beperkingen te kennen.

Illustratie Gun Iraanse student academische vrijheid Tomas Schats Schats, Toma

Het is bizar dat Nederland - vooralsnog als enige VN-lidstaat - een sanctiemaatregel invoert die mensen categoraal uitsluit gebruik te maken van hun academische vrijheid. Dat voor vluchtelingen uit Iran een ontheffing kan worden aangevraagd, maakt dit niet anders. Niet alleen het discriminerende karakter maakt deze maatregel ontoelaatbaar, maar vooral de inbreuk op de academische vrijheid. De sanctie zou direct moeten worden ingetrokken.

    • Kees Bleichrodt