Religieus backpacken

Enkele honderdduizenden jongeren tussen de zestien en de dertig jaar van over de hele wereld zijn naar Australië gereisd voor de Wereldjongerendagen (WJD), die van 15 tot 20 juli in Sydney worden gehouden. Onder hen ook zevenhonderd jongeren uit Nederland. Het initiatief voor deze dagen, die om de paar jaar worden gehouden, kwam in 1984 van paus Johannes Paulus II. Hij is dan ook, hoewel officieel nog geen heilige, een van de tien schutspatronen van het feest in Sydney. De vorige WJD, drie jaar terug in Keulen, trokken meer dan een miljoen jongeren.

Reizen en religie horen van oudsher bij elkaar. De bijbel kent een aantal psalmen (nrs. 120-134) die eeuwenlang zijn gezongen door joodse pelgrims die op weg waren naar Jeruzalem. De bergen onderweg komen erin voor en ook oproepen als: kom, ga met ons en doe als wij. Het evangelie vertelt hoe de ouders van Jezus hem tijdens zo’n reis kwijtraakten en weer terugvonden. Hindoes trekken in juli en augustus van Jammu, de hoofdstad van Kashmir, door de bergen naar Amarnath-Yatra, zoals de rubriek In beeld in deze krant afgelopen donderdag liet zien. Onderweg worden ze bedreigd door moslims, die op hun beurt ten minste eens in hun leven een bedevaart naar Mekka willen maken.

Pelgrimeren hoort bij geloven. Wie zijn vakantietijd meerwaarde wil geven fietst naar Rome, loopt naar Santiago de Compostela of wandelt langs het Franciscuspad. Maar voor de moderne pelgrim is de reis belangrijker dan de bestemming. De routine van alle dag maakt plaats voor de bezinning en inkeer die het op weg zijn kan bieden. Pelgrimage betekent ook zelfgekozen lijden. Regen, wind en lekke banden maken van de reis een offer.

Iedere vakantiereis heeft eigenlijk iets van een pelgrimage. Niemand verplicht je immers huis en haard te verlaten en je allerlei ongemakken op de hals te halen. Maar je gaat toch, veelal samen met anderen, in de verwachting van iets nieuws, iets anders. Alleen overtuigde atheïsten geloven niet dat dat andere er is. Principieel beschouwd kunnen zij daarom nooit met vakantie.

Herman Amelink

Deze rubriek geeft wekelijks antwoord op verschillende geloofskwesties.

Meer over de jongeren in Sydney op www.jongkatholiek.nl

    • Herman Amelink