Beleid Cramer werkt niet goed voor het milieu

Veel milieumaatregelen van de Nederlandse overheid werken niet of juist averechts.

Dat staat in een nog vertrouwelijke versie van de Milieubalans 2008, zo heeft RTL Nieuws gisteren bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Planbureau voor de Leefomgeving, de opsteller van de balans en het belangrijkste milieuadviesorgaan van de Nederlandse overheid, bevestigt de inhoud van het bericht.

Het planbureau noemt het bijmengen van biobrandstof bij brandstoffen, bedoeld om CO2-uitstoot te verminderen, als een van die niet of averechts werkende maatregelen. Bij het verbouwen en verwerken van gewassen die de grondstof zijn voor biobrandstof komt veel CO2 vrij. Bovendien komt de maïs voor biobrandstof uit verre landen met grote schepen die juist relatief veel broeikasgassen uitstoten. Het Planbureau sluit zelfs niet uit dat het bijmengen van biobrandstof leidt tot een toename van CO2-emissies.

Ook het verhogen van de accijnzen om het gebruik van brandstoffen terug te dringen, zal weinig effect hebben op het gedrag van de consument, net als de vliegtaks, denkt het Planbureau. „Daarvoor zijn de belastingtarieven kennelijk nog onvoldoende hoog.”

Het Planbureau verwacht niet dat de doelstelling om in 2020 ook minimaal 20 procent groene stroom op te wekken met het huidige beleid kan worden gehaald.

Met diverse maatregelen dringt het kabinet de uitstoot van broeikasgassen terug met 43 megaton. Het streefdoel van 66 megaton wordt dus niet gehaald. Volgens het Planbureau is aanvullend beleid nodig, ook in Europees verband, om in 2020 echt 30 procent minder CO2 uit te stoten.

De definitieve versie van het rapport wordt op 11 september gepubliceerd. Een woordvoerder van minister Cramer (Milieu, PvdA) zegt over de voorlopige conclusies van het concept dat ze „mogelijk nog kunnen veranderen”.