Wilt u dit lezen 3

Niki Korteweg geeft een overzicht van experimenten dan wel meningen omtrent het al of niet bestaan van de vrije wil (W&O 5 juli). De resultaten van de experimenten van Haynes schijnen dit bestaan te ontkennen. Haynes gaat uit van de misvatting dat zijn experimenten uitsluitsel zouden kunnen geven over het bestaan van de vrije wil. Binnen de door hem gekozen experimentele context kan er echter geen sprake zijn van vrije wil. De opdracht een vinger te moeten bewegen is net zo min vrijwillig als het bewegen van de ene dan wel de andere vinger: de proefpersonen hebben maar te drukken.

In hun analyse van het bekende, vergelijkbare experiment van Libet (1993), geven Bennett en Hacker aan dat er in de experimentele opzet van Libet geen sprake kan zijn van vrije wil (`Philosophical Foundations of Neuroscience`, 2005, 228-231). Een vrijwillig uitgevoerde beweging wordt niet veroorzaakt door een wilshandeling: als ik besluit te drinken, is de oorzaak van dat drinken niet een door mij in vrijheid genomen besluit, maar het feit dat ik mijn dorst wil lessen.

Susan Blackmore schijnt twintig jaar geleden besloten (sic!) te hebben zonder vrije wil te leven; de besluiten die zij in haar leven neemt, lijken te worden ingegeven volgens het principe van `God/brein zegene de greep`. Maar het is verrassend om van haar te vernemen dat haar weloverwogen metabesluit niet volgens dit principe tot stand is gekomen.

    • Drs. S. de Jong