Rusland, China vetoën sancties Zimbabwe

China en Rusland hebben gisteren in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hun veto uitgesproken tegen wereldwijde financiële sancties tegen veertien kopstukken van de regering-Mugabe in Zimbabwe.

Europa en de Verenigde Staten hanteren sinds 2002 een reisverbod tegen Mugabe en bevroren al de banktegoeden van hem en ruim honderd vertrouwelingen. In reactie op de omstreden verkiezingen in Zimbabwe, eind vorige maand, stelden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten voor dat alle lidstaten van de VN deze strafmaatregelen overnamen. Dit opdat het voor de elite in Zimbabwe onmogelijk zou worden nog te overleven nu door de hyperinflatie in het land alleen buitenlandse valuta er nog van enige waarde zijn.

Bij de omstreden stembusgang liet president Mugabe zich herkiezen voor een zesde termijn nadat zijn tegenstrever, oppositieleider Tsvangirai, zich had teruggetrokken vanwege een omvangrijke geweldscampagne van de staat tegen zijn aanhang. Rond de verkiezingen vielen volgens de oppositie meer dan honderd doden.

Naast Libië en Vietnam stemde ook Zuid-Afrika gisteren tegen de ontwerpresolutie. Het buurland van Zimbabwe bekleedt een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad en treedt namens het zuidelijk Afrikaanse samenwerkingsverband SADC op als bemiddelaar tussen Mugabe en Tsvangirai. Het voerde het verzet tegen de sancties aan met het argument dat de situatie in Zimbabwe geen internationale bedreiging vormt.

De Russische ambassadeur bij de VN sloot zich hier gisteren bij aan. Hij zei dat sancties Zimbabwe „kunstmatig zouden opwaarderen tot een bedreiging” voor de internationale vrede en veiligheid. Zijn Chinese collega stelde dat Zimbabwe het beste zijn eigen problemen kan oplossen. „De ontwikkeling van de situatie in Zimbabwe blijft tot nu toe beperkt tot een binnenlandse aangelegenheid.” China is een belangrijke handelspartner van Zimbabwe.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Zalmay Khalilzad verweet Rusland gisteren dat het een „ommezwaai” maakte, omdat het tijdens de recente G8-top in Japan zou hebben beloofd de sancties te zullen steunen. „Ruslands standpunt over Zimbabwe doet twijfels rijzen over zijn betrouwbaarheid als G8-lid.”

Mugabe reageerde via de Zimbabweaanse ambassadeur bij de VN „verheugd te weten dat de VN nog steeds een organisatie is die de soevereiniteit van elk lid in gelijke mate respecteert”. (AFP, AP)

Reportages, nieuws, achtergronden: nrc.nl/zimbabwe