Rundertuberculose bij Nederlands vee

DEN HAAG, 12 juli. In Nederland is rundertuberculose geconstateerd. De besmetting is afkomstig van een bedrijf in Engeland waarvandaan besmette kalveren zijn geëxporteerd naar zes Nederlandse bedrijven. Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn inmiddels 27 bedrijven geblokkeerd en worden ongeveer 4.000 runderen op tbc onderzocht, meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren.