Rugnummers!

De heren Jochen Cals en Daniel Kotz pleiten voor een leveranciersonafhankelijk `rugnummer` voor onderzoekers (`Geen namen, rugnummers!`, W&O 5 juli). Gelukkig is dit er al! Het Digital Author Identification nummer (DAI).

Op initiatief van de KNAW zijn in augustus 2005 de Rijksuniversiteit Groningen, OCLC PICA, de Radboud Universiteit Nijmegen en SURF een pilotproject gestart met als doel om elke auteur, met een aanstelling of een andere relevante band bij een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, een uniek landelijk nummer toe te kennen”. Eind 2006 is gestart met de uitrol van de DAI bij elf universiteiten, een onderzoeksinstelling, NWO en KNAW.

Inmiddels heeft elke instelling aan zijn eigen onderzoekers een DAI toegekend en momenteel werken universiteiten, onderzoeksinstellingen, KNAW en SURF er hard aan om alle onderzoekspublicaties te koppelen aan de bijbehorende DAI`s. De DAI maakt het mogelijk dat verschillende systemen geïntegreerd kunnen worden, ongeacht de schrijfwijze van de achternaam en/of initialen. De DAI wordt al toegepast in de nationale wetenschapsportal NARCIS (www.narcis.info).

    • Directeur Surf
    • Prof. Dr. Wim Liebrand