Romeinse wolfin

ROME, 12 juli. Het bronzen beeld Lupa Capitolina, de wolfin die de tweeling Romulus en Remus zoogt, is niet afkomstig uit de oudheid. Er werd altijd aangenomen dat het uit de Etruskische tijd stamt, circa vijfde eeuw voor Christus. Enkele jaren geleden had een onderzoeker er al op gewezen dat de gebruikte giettechniek onbekend was in de oudheid. Dateringsproeven hebben nu definitief vastgesteld dat het om een middeleeuws werk gaat. Het beeld van de wolvin met de stichters van Rome is een symbool voor Rome en Italië.