Meer dan één taal

Er bestaat een groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen voor wat betreft het taalonderwijs aan de universiteit. In Nederland kies je altijd maar voor één taal, bijvoorbeeld Nederlands, Engels of Italiaans.

In Vlaanderen daarentegen moet je altijd voor minimaal twee talen kiezen, een derde taal is optioneel. Alle combinaties van moderne talen inclusief Nederlands zijn mogelijk, maar ook combinaties met de klassieke talen of anderszins exotische talen kunnen gekozen worden.

Ik heb het altijd vreemd gevonden dat men zich in Nederland specialiseert in de Nederlandse taal of in maar één vreemde taal. Mij lijkt dat je als breed opgeleide linguïst veel betere kansen op de arbeidsmarkt hebt dan als specialist in die ene taal. En de Vlamingen besteden net zo goed de nodige aandacht aan cultuur en aan andere ondersteunende vakken, dus daar zit het verschil niet. Zelfs als je zeker weet dat je leraar wilt worden in het middelbaar onderwijs, dan maakt een dubbele bevoegdheid in bijvoorbeeld Engels en Nederlands het natuurlijk veel makkelijker om een passende baan te vinden.

Julius op de Beke

Brussel

    • Julius Op de Beke