Libanon heeft regering met Hezbollah

Na weken ruzie tussen de verschillende partijen over de invulling van de ministersposten is in Libanon gisteren een nieuwe regering van nationale eenheid tot stand gekomen. In de regering hebben Hezbollah en zijn geallieerden vetomacht.

De sunniet Fouad Siniora blijft premier. Hezbollah was anderhalf jaar geleden uit het vorige kabinet gestapt omdat de fundamentalistisch-shi’itische organisatie geen veto op kabinetsbesluiten kreeg. Na gewapend machtsvertoon in de straten van Beiroet en andere steden door Hezbollah en na bemiddeling van Qatar werd de sindsdien bestaande politieke impasse op 21 mei opgelost. Die oplossing hield ook in dat er een nieuwe (christelijke) president, generaal Michel Suleiman, kon worden gekozen nadat het presidentschap ruim een half jaar vacant was gebleven.

„De twee belangrijkste taken van deze regering zijn het herwinnen van vertrouwen in het Libanese politieke systeem en transparante parlementsverkiezingen zeker stellen”, zei gisteren premier Siniora. Volgend jaar worden verkiezingen gehouden.

Het nieuwe kabinet telt 22 ministers en acht ministers van Staat zonder portefeuille. Volgens het akkoord van Doha zijn 16 ministers afkomstig uit de door het Westen gesteunde meerderheid in het parlement, elf uit de door Syrië gesteunde Hezbollah-oppositie en zijn drie als neutraal beschouwde personen aangesteld door de president. Hezbollah levert één minister, die van Transport; zijn christelijke bondgenoot generaal Michel Aoun vijf. Shi’itische, druzische en alawitische bondgenoten hebben de resterende portefeuilles gekregen. Buitenlandse Zaken komt in handen van Fawzi Salloukh van Hezbollahs shi’itische bondgenoot Amal.

Alle belangrijke kabinetsbesluiten vergen een tweederden meerderheid oftewel 20 stemmen – de elf stemmen van de oppositie kunnen dus een besluit blokkeren, zoals bijvoorbeeld de ontwapening van Hezbollah. Dit zeer gevoelige onderwerp moet volgens het akkoord van Doha in de komende kabinetsperiode wel aan de orde komen. Maar diverse Hezbollah-woordvoerders hebben de afgelopen tijd al verzekerd dat Libanon nog lange tijd het „verzet” nodig zal hebben.

De Verenigde Staten verwelkomden het nieuwe Libanese kabinet. Maar een Amerikaanse regeringswoordvoerder voegde eraan toe geen zaken te zullen doen met de Hezbollah-minister. Hezbollah staat op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties. (AFP, Reuters, AP)