Kleinere maag voor zeer dik kind

In het universiteitsziekenhuis van Maastricht ondergaan uitzonderlijk zware kinderen maagverkleinende operaties. Chirurg Jan Willem Greve voorzag negen tieners van een maagband. Bij een elfjarige leidde hij de maag om en verkleinde die.

De chirurg wijkt hiermee af van de Nederlandse behandelrichtlijn. Die adviseert medici om kinderen met extreem overgewicht niet te opereren. Nut en veiligheid van de behandeling zijn onvoldoende gegarandeerd. Bij een maagbandoperatie overlijdt één op de duizend volwassen patiënten.

Chirurg Greve zegt in deze krant dat hij zich ervan bewust is dat hij op eigen houtje handelt. Maar dat doet hij niet op eigen gezag. Collega’s in onder meer de Verenigde Staten, België, Oostenrijk en Italië opereren extreem dikke kinderen. Hij ziet het als zijn plicht kinderen met extreem overgewicht te behandelen indien minder ingrijpende behandelingen niets hebben opgeleverd. „Als wij deze kinderen niet helpen”, waarschuwt de hoogleraar, „krijgen ze last van diabetes, hoge bloeddruk en kanker. Daar worden ze niet oud mee.”

Verzekeraars hebben de ingrepen vergoed. De behandelde kinderen en hun ouders zijn tevreden. De eerste patiënt, een puber van 140 kilo die vijf jaar geleden werd geopereerd, is bijna veertig kilo kwijt. Ook medisch ethica Inez de Beaufort is van mening dat je „met de beste wil van de wereld” niet tegen maagoperaties van kinderen kunt zijn. „Het is het laatste redmiddel dat lijkt te werken.”

Andere specialisten keuren de operaties af. De in obesitas gespecialiseerde kinderarts Olga van der Baan is er „ongelukkig” mee. Remy Hira Sing, hoogleraar jeugdgezondheidszorg, waarschuwt voor „verschuiving in beleid als verzekeraars de ingreep op grote schaal gaan vergoeden”. Yolanda van der Graaf, hoogleraar epidemiologie : „Dit kan niet. Als je opereert, moet je weten welke schade je berokkent. Zolang dat onbekend is, moet je het niet doen. Voor die puber bij wie het straks misgaat, is het onvergeeflijk.”

Zaterdag&cetera: pagina 6-8

Reacties en discussie op nrc.nl/discussie

    • Wubby Luyendijk